Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

ΕΕΤΤ: 1.163 καταγγελίες σε θέματα ραδιοφωνίας και τηλεόρασης το 2013

1.163 καταγγελίες σε θέματα ραδιοφωνίας και τηλεόρασης έλαβε η Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών το 2013, σύμφωνα με τον ετήσιο απολογισμό της για το 2013.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η ΕΕΤΤ εξέτασε 389 υποθέσεις για θέματα ραδιοφωνικών σταθμών, προέβη σε διοικητικό έλεγχο για 83 από αυτές, ενώ μαζί με την αστυνομία διέκοψε τη λειτουργία 32 ραδιοφωνικών σταθμών.

Μεταξύ αυτών εξετάστηκαν:
36 υποθέσεις στο Νομό Αττικής όπου κατασχέθηκαν 3 ραδιοφωνικοί σταθμοί,
48 υποθέσεις στην περιοχή αρμοδιότητας του γραφείου της Αθήνας όπου έκλεισαν 6 ραδιοσταθμοί,
55 υποθέσεις στο Νομό Θεσσαλονίκης και 190 στην περιοχή αρμοδιότητας του Περιφερειακού Γραφείο Θεσσαλονίκης όπου κατασχέθηκαν 12 ραδιοσταθμοί,
31 στην περιοχή αρμοδιότητας του Περιφερειακού Γραφείο Πάτρας όπου κατασχέθηκαν 2 ραδιοφωνικοί σταθμοί και
19 στην περιοχή αρμοδιότητας του Περιφερειακού Γραφείο Ηρακλείου όπου έκλεισαν 8 ραδιοφωνικοί σταθμοί.
Επιπλέον, τέσσερις υποθέσεις αφορούσαν θέματα διεθνών παρεμβολών και έξι αφορούσαν παρεμβολές στην επικράτεια.

Συνολικά σε θέματα ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, η ΕΕΤΤ έλαβε 1.163 καταγγελίες που αφορούσαν παρεμβολές, παράνομες εκπομπές και παράνομες εγκαταστάσεις ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και καιρών.
Από αυτές τις καταγγελίες εξετάσθηκαν συνολικά 972, εκ των οποίων 247 στην Αττική, 14 γενικότερες υποθέσεις στην επικράτεια, τρεις διεθνείς παρεμβολές, 192 στην ευρύτερη περιοχή αρμοδιότητας της Αθήνας, 385 του Περιφερειακού Γραφείου Θεσσαλονίκης, 55 του Περιφερειακού Γραφείο Πάτρας και 76 του Περιφερειακού Γραφείο Ηρακλείου. Από τις καταγγελίες αυτές, καθώς και από αυτεπάγγελτους ελέγχους προέκυψαν 724 νέες υποθέσεις.
Υπήρξαν 70 υποθέσεις που αφορούσαν ελέγχους κεραιών και κέντρων εκπομπής:
24 στο Νομό Αττικής,
6 στο Νομό Θεσσαλονίκης,
10 στην περιοχή αρμοδιότητας του γραφείο της Αθήνας,
13 στην περιοχή αρμοδιότητας του γραφείου της Θεσσαλονίκης,
15 στην περιοχή αρμοδιότητας της Πάτρας και 2 στην περιοχή αρμοδιότητας του Ηρακλείου.

Η ΕΕΤΤ διεξήγαγε ελέγχους για την πλειονότητα των ανωτέρω καταγγελιών, αποστέλοντας επιτόπου κλιμάκιο τεχνικών με τον κατάλληλο ανά περίπτωση εξοπλισμό, ενώ ζητήθηκε και η συνδρομή των τοπικών αρχών, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν με βάση τις αποφάσεις και τα τεχνικά στοιχεία που παρει το ΕΣΡ ενώ οι παραβάτες σταθμοί κλήθηκαν να συμμορφωθούν με αυτά.
Ο αριθμός υποθέσεων επέμβασης της ΕΕΤΤ σε θέματα ραδιοφωνικών σταθμών το 2013 (389 υποθέσεις) είναι σαφώς μειωμένος σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό του 2012 (505 υποθέσεις) και του 2011 (413 υποθέσεις).


http://www.radiofono.gr

1 σχόλιο: